Co oznacza pojęcie turystyka biznesowa?

Turystyka biznesowa jest jednym z działów i sektorów turystyki, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem w życie podróży związanych ściśle z powiązanym zawodem. Główną cechą charakterystyczną tego rodzaju turystyki jest